Nieuwsbrief

Winnaar Award Week van de Valpreventie 2017

Liefst 194 organisaties uit verschillende sectoren (thuissetting, woonzorgcentra, ziekenhuizen en andere) streden mee voor de ‘Award Week van de Valpreventie 2017’.  Maar slechts één kon winnen. Dit jaar mogen de Passantenhuizen van vzw IKOO de award op zak steken. In samenwerking met verschillende actoren zetten zij valpreventie op een veelzijdige manier in de kijker. Ze hadden een origineel initiatief met extra aandacht voor moeilijk te bereiken senioren.
 

Het Le(r)GO-spel van Vzw IKOO wint Award

Vzw IKOO heeft drie passantenhuizen (Dendermonde, Temse en Wetteren): 3 dagverzorgingscentra voor ouderen en personen met een verhoogde zorgbehoefte. Elk passantenhuis bood tijdens de Week van de Valpreventie 2017 gevarieerde activiteiten aan rond beweging en educatie. Het LE(r)GO-spel vormde de rode draad doorheen de drie dagverzorgingscentra.
 
In Passantenhuis Wetteren was er een groot LE(r)GO-spel: een spel waarbij deelnemers een Lego-huis met diverse valrisico’s doorliepen en oplossingen zochten om valincidenten te vermijden. In Passantenhuis Temse werd een fit-o-meter opengesteld aan de hand van foto’s van Lego-figuurtjes. In passantenhuis Dendermonde werd een serviceflat op basis van het Lego-huis opengesteld, waarbij deelnemers via een spel risicosituaties op valincidenten zoeken en oplossingen bespreken om vallen te vermijden.
 

Geen zonnebril binnenshuis in WZC De Boarebreker (Oostende)

Een getuigenis van een deelnemend WZC uit de regio Noord-West-Vlaanderen.
 
Dit WZC telt 185 bewoners die in zes afdelingen samen leven. Een warme thuissfeer staat voorop. In de cafetaria is het volop ambiance. Een reusachtig valscherm ligt op de grond en daar rond zitten ruim twintig bewoners. Benieuwd wat er zal gebeuren.
De leden van het KELLA-team onder leiding van Marianne Compernolle zijn de spilfiguren van de Week. Zoals overal is het een samenwerking tussen kine, ergo en animatie. Ook de leefgroepwerking speelt volop mee. 
 
Marianne: “We organiseren de Week elk jaar weer. Dit jaar is het thema lekker ruim. Bewegen, bewegen, bewegen. Wij richten onze info vooral op het belang van goed schoeisel. We zien hier te vaak schoenen die te groot zijn, slippers die echt niet kunnen en andere gevaren aan de voeten! Het kine-ergoteam maakte een folder om vooral de familie te sensibiliseren. Zij kopen immers meestal het schoeisel.”
 
Drie standjes worden aangeboden. Een rollator- en rolwagenparcours, een sketch over wat wel doen, wat niet, hoe verbeteren en het parachutespel. Het parachutespel viel enorm in de smaak. Aan de parachute zijn overal handvatten bevestigd. De oudere neemt met beide handen een handvat en trekt de parachute omhoog en weer omlaag samen met alle mensen in de kring. De lichte ballen die op de parachute liggen rollen van links naar rechts en vliegen ook de lucht in. Een echt kustspektakel!
 
Valpreventie is een tweede natuur. Het is voor de hele ploeg een automatisme om er mee bezig te zijn. Ook voor Zora, de zorgrobot. Zora begeleidt onder meer de gym en kan ook bingo spelen. 
 
De bewoners leerden veel deze week. “Geen zonnebril dragen binnenshuis”, klinkt het. Geen te grote schoenen, de rollator op de rem.
 

Week van de valpreventie 

Van 24 t.e.m. 30 april 2017 vond de 6de editie van de Week van de Valpreventie plaats. Met de slogan ‘Blijf in beweging, doe het veilig!’ riepen we iedere 65-plusser op om deel te nemen. Tijdens deze 6de editie lag de focus op het actief zijn en dit op een veilige manier. Dit wil zeggen, met de nodige aandacht voor verschillende valrisicofactoren zoals schoeisel, zicht, medicatie, duizeligheid, voeding of gedrag en veiligheid in huis.
 
Alle verenigingen, organisaties, intermediairs, woonzorgcentra, gezondheids- en welzijnswerkers en iedereen die in contact komt met 65-plussers, werd opgeroepen om valpreventie-activiteiten te organiseren. Met 1027 deelnemende organisaties behaalde de Week van de Valpreventie zijn record. We kunnen dus spreken van een groot succes! 
 
 

Logo regio's in kaart

Postcode

 

Logo Antwerpen