Nieuwsbrief

Geestje Gezond
Geestje gezond is een materialenkoffer voor het basisonderwijs. De koffer zit boordevol materialen om kinderen dichter te laten komen bij wat in hen omgaat.
Geestig Gezond
Geestig gezond is een materialenkoffer voor het secundair onderwijs. De koffer zit boordevol materialen om met jongeren te werken rond welbevinden.
DVD Freedom Writers
Freedom writers is een Amerikaanse film over het werken met probleemjongeren.
Fit in je hoofd
‘Fit in joen ooft’ is een inspiratiegids die ondersteuning biedt aan kansarmenorganisaties en- groepen die rond geestelijke gezondheid willen werken.
 
Didactisch pakket omtrent het benoemen van de basisgevoelens
Werkmap rond verlies en rouw bij kinderen en jongeren.
DVD Dialoque avec mon jardinier
Franse film over het ontvluchten van de maatschappij en het zoeken van rust.
Actievlag om rookstop in de kijker te zetten op evenementen, beurzen, infodagen...
Actiebalie om rookstop in de kijker te zetten tijdens een evenement, beurs, infodag...
Tent
Campagnetent om rookstop onder de aandacht te brengen op evenementen, beurzen, in scholen, tijdens opendeurdagen, markten, festivals...
Informatieve folder over het wat en hoe van het bevolkingsonderzoek naar borstkanker
Test om het ijs te breken in contacten en gesprekken met rokers.
victor handpop
Een didactisch pakket om te werken rond het thema ‘pesten’.
gelukzak
Spel over de maakbaarheid van het leven.
contactdoos
De contactdoos zet jongeren en/of ouders aan om te communiceren over hun onderling contact.

Pages

 

Logo regio's in kaart

Postcode

 

Logo Antwerpen