Nieuwsbrief

← Vorige

Wedstrijd Rookvrije Klassen

Tijdens de Wedstrijd Rookvrije Klassen engageren leerlingen zich om niet te beginnen met roken of om te stoppen met experimenteren. De leerlingen registreren gedurende zes maanden hun rookgedrag. De uitdaging bestaat erin om met de hele klas minstens 90% rookvrij te zijn op het einde van het schooljaar. Rookvrij zijn promoten en de beginleeftijd uitstellen is van belang. Want wie 18 jaar oud is en nooit heeft gerookt, heeft een relatief kleine kans om nog te starten.

Voor wie?

Leerlingen van de 1ste graad secundair onderwijs en uit het buitengewoon secundair onderwijs

Wie kan de wedstrijd organiseren?

CLB, directie, graadcoördinator, leerkrachten

Praktisch

Scholen kunnen vanaf september aanmelden voor de wedstrijd op www.rookvrijeklassen.be. De schoolt ontvangt een materialenpakket met posters, contracten, de Blijf-rookvrij-pas, stickers en het diploma. 

Rookvrije klassen in de gezonde school

Een rookvrije school vraagt meer dan enkel een rookverbod. Stimuleer je leerlingen en leraren om de positieve keuze te maken om niet te roken. De handleiding 360° Rookvrij is een goede houvast voor je rookbeleid. Ook de leerlijn tabaks-, alcohol- en drugspreventie in het onderwijs helpt bij het uitwerken van het educatieve luik op school. De leerlijn kan je raadplegen op www.logobrugge-oostende/leerlijnTAD.

Enkele interessante weetjes

      • Vorig schooljaar deden 20.555 leerlingen uit 1296 klassen en 157 scholen mee aan de wedstrijd. 80% van de
         klassen slaagde erin om rookvrij te zijn op het einde van de wedstrijd!
      • De Wedstrijd Rookvrije Klassen is gemakkelijk te integreren in verschillende lessen. Op de website vindt u
         meer tips om de creatieve opdracht te verwerken in de lessen.
      • De Wedstrijd Rookvrije Klassen is een handig aanknopingspunt om jongeren aan te moedigen rookvrij te
         blijven en hen bewust te maken van hun eigen rookgedrag en dat van de mensen rondom hen.
      • De Wedstrijd perfect past binnen een kwaliteitsvol rookbeleid op school en werkt vakoverschrijdend. Een
         ideale invulling van de vakoverschrijdende eindtermen dus!  
 

Het Logo zet je op weg

  • Elk jaar nodigt het Logo alle secundaire scholen uit om deel te nemen aan de wedstrijd.
  • Naast het wedstrijdmateriaal (contracten, diploma’s …) kan je bij het Logo terecht voor preventiemateriaal zoals een rookrobot, een CO-meter of lesmateriaal. 

Contacteer het Logo via tad@logobrugge-oostende.be of 050 32 62 93.

 
 

Logo regio's in kaart

Postcode

 

Logo Antwerpen