Nieuwsbrief

Vrij06Okt

Jongeren & Veerkracht

Provinciehuis Boeverbos, Koning Leopold III – laan 41
8200 Sint-Andries

 Hoe verhoog jij veerkracht bij jongeren?

Jongeren staan heel vaak onder druk. Kom jij in contact met jongeren die geconfronteerd worden met gendervragen, rouw, suïcidegedachten, alcohol -en druggebruik, de negatieve invloed van sociale media…? 

Ben je op zoek naar tools die hun veerkracht kunnen verhogen waardoor ze beter kunnen omgaan met deze uitdagingen?


 Praktische informatie

 • Inschrijven via dit formulier (ten laatste 20 september 2017) - na inschrijving ontvang je de instructies voor betaling - je inschrijving is pas definitief na overschrijving
 • Prijs: €70 
 • Wanneer: vrijdag 6 oktober 2017 - 9.00u tot 16.15u
 • WaarProvinciehuis Boeverbos, Koning Leopold III – laan 41, 8200 Sint-Andries

 Programma

09u00-09u30   Onthaal
 
09u30-09u45   Verwelkoming
 
09u45-11u00   Motivatie, verzet of zelfgewilde verandering? Behoefte-ondersteunende hulpverlening als motor voor duurzame verandering
Prof. Dr. Maarten Vansteenkiste 
 
11u00-11u15   Pauze
 
11u15-12u30   Workshopronde 1 (keuze uit 4 workshops)
 1. Hoe de weerbaarheid van holebi -en transgenderjongeren versterken?
  Kliq vzw
 2. (volzet) Kortdurende interventies bij jongeren m.b.t. tabak, alcohol en drugs.
  CGG preventiewerking Tabak, alcohol & drugs
 3. Clicksafe
  Childfocus
 4. (volzet) BOUNCE: versterken van veerkracht bij jongeren en hun omgeving
  Arktos vzw West-Vlaanderen
12u30-13u30   Middagpauze
 
13.30-14.45u   Workshopronde 2 (keuze uit 4 workshops)
 1. Suïcidepreventie bij jongeren 
  suïcidepreventiewerking van het CGG
 2. Omgaan met rouw en verlies bij kinderen en jongeren
  Missing you vzw
 3. “Awel, wat moet ik doen?”
  Awel
 4. (volzet) NokNok: oppeppers voor een tienerhoofd
  VIGeZ
14u45-15u00   Pauze
 
15u00-16u15

 

Veerkracht en het palliatieve palet als tools voor risicotaxatie bij jongeren/studenten.
Michaël Portzky

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meer informatie over de uiteenzettingen en de workshops

‘Motivatie, verzet of zelfgewilde verandering? Behoefte-ondersteunende hulpverlening als motor voor duurzame verandering.’ 
Prof. Dr. Maarten Vansteenkiste: 
 
“De jongere was er nog niet klaar voor, hij was niet voldoende gemotiveerd”, zeggen hulpverleners wel eens. De taak van hulpverleners bestaat er in om kinderen en jongeren te coachen en te ‘empoweren’ zodat ze niet enkel op korte, maar vooral ook op lange termijn therapiesucces boeken. Maar hoe doe je dat een kind motiveren dat weerspannig is tot verandering? 
 
In deze interactieve workshop worden de basisprincipes van de Zelf-Determinatie Theorie (Ryan & Deci, 2006; Vansteenkiste & Soenens, 2015) toegelicht die in toenemende mate wordt toegepast in de hulpverlening. Eerst wordt aangegeven hoe er kwalitatief verschillende soorten redenen of motieven bestaan om verandering na te streven, namelijk autonome of vrijwillige motivatie (‘zin’) versus gecontroleerde of gedwongen motivatie (‘moetivatie’). Vervolgens wordt besproken hoe autonome motivatie – als de optimale vorm van motivatie – kan bevorderd worden via het inspelen op de vitamines aan autonomie, competentie en verbondenheid, die op hun beurt de motor voor organismische groei en integratie vormen. Ten slotte wordt in interactie met de aanwezigen besproken hoe instellingen (via het nemen van structurele maatregelen) en hulpverleners (via hun begeleidingsstijl) op een gunstige wijze kunnen inspelen op deze basisbehoeftes.
 
Workshopronde 1
 1. Hoe de weerbaarheid van holebi -en transgenderjongeren versterken?
  Door Kliq vzw

  Holebi’s en transgenders zijn vaak nog een onzichtbare groep in onze maatschappij. Door het bewustzijn te verhogen van de heersende heteronorm en gendernormen werken we aan een inclusieve omgeving voor iedereen. Maar hoe kan je nu als jongerenbegeleider van de 1ste lijn concreet jongeren versterken? Op deze vraag geeft Kliq vzw je een antwoord, met enkele concrete tools die je kan verwerken in de dagdagelijkse werking.

  terug naar programma
 2. Kortdurende interventies bij jongeren m.b.t. tabak, alcohol en drugs.
  Door de CGG preventiewerking Tabak, alcohol & drugs

  Kortdurende interventies bij jongeren. Hoe kan je zelf aan de slag met jongeren die (experimenterend) gebruiken? Binnen deze workshop worden een aantal preventieve methodieken omtrent middelengebruik aangereikt om het thema bij jongeren bespreekbaar te maken, om samen met hen de effecten en risico’s van druggebruik te overlopen, hen stil te laten staan bij risicosituaties en eigen sterktes, en om hen te laten reflecteren over hun druggebruik en de gevolgen die dit meebrengt voor zichzelf en hun omgeving.

  terug naar programma
   
 3. Clicksafe
  Door Childfocus

  In deze workshop starten we met inzoomen op het gebruik van het internet door jongeren, de cybertendensen en zowel de voordelen als risico’s die hieraan zijn gelinkt. Vervolgens worden de pedagogisch-didactische materialen en tools van Child Focus overlopen die kunnen gebruikt worden in de klas of in een groep om veilig internetgebruik via een positieve insteek over te brengen naar kinderen en jongeren, bespreekbaar te maken en er concreet mee aan de slag te gaan. De tools moedigen aan om de kritische zin van kinderen en jongeren te prikkelen in bepaalde situaties op het internet, nieuwe ontmoetingen, publiciteit, spelletjes, wedstrijden, betrouwbaarheid van informatie, …

  terug naar programma
   
 4. BOUNCE: versterken van veerkracht bij jongeren en hun omgeving
  Door Arktos vzw West-Vlaanderen

  BOUNCE werd ontwikkeld om de veerkracht van (kwetsbare) jongeren te versterken en om hun sociale omgeving bewust te maken van hun rol in een groep, de klas, de maatschappij. Het pakket bestaat uit 3 interactieve en ervaringsgerichte tools, die zowel afzonderlijk als samen georganiseerd kunnen worden: ‘BOUNCE Young’ als trainingsatelier voor jongeren tussen 12 en 18 jaar, ‘BOUNCE Along’ als bewustmaking voor eerstelijnswerkers en ouders, en ‘BOUNCE Up’ als train-de-trainer voor ieder die werkt/omgaat met jongeren. De tools kunnen ingezet worden als vroege en positieve preventie van gewelddadige radicalisering (vooral vóórdat processen van radicalisering bezig zijn). Iedere tool kan ingezet worden binnen onderwijs, jeugdwerk en welzijn.

  In de workshop gaan we proeven van ‘BOUNCE Young’ en van ‘BOUNCE Along’. Je krijgt een zicht op hoe BOUNCE de veerkracht van jongeren versterkt, en tegelijk van hoe je daar als eerstelijnswerker mee kan omgaan. We duiden ook kort hoe dit programma zich verhoudt tot de problematiek van radicalisering: een brede, positieve, vroeg preventieve en emancipatorische kijk.

  terug naar programma

Workshopronde 2

 1. Suïcidepreventie bij jongeren
  Door de suïcidepreventiewerking van het CGG

  Welke signalen kunnen we oppikken?  Hoe kunnen we er best op reageren?  En wat doen we er dan verder mee? Dit zijn vragen die we ons vaak stellen wanneer we geconfronteerd worden met suïcidaliteit bij jongeren. Tijdens deze vorming gaan we samen op zoek naar een antwoord op deze vragen. Naast een theoretische achtergrond worden ook tips en tricks meegegeven om er concreet mee aan de slag te gaan.

  terug naar programma
   
 2. Omgaan met rouw en verlies bij kinderen en jongeren
  Door Missing you vzw

  In deze basisvorming maak je kennis met enkele theoretische modellen rond rouw, waarbij ook meteen de koppeling naar de praktijk wordt gemaakt. Daarnaast nemen we specifiek rouw bij kinderen en jongeren onder de loep. Hoe kan rouw zich uiten in verschillende levensfases en wat zijn hun specifieke noden? Tot slot staan we stil bij wat men wel kan zeggen en wat men beter niet kan zeggen tegen iemand die rouwt. We werken met interactieve werkvormen en stimuleren eigen vragen en verhalen vanuit de groep.

  terug naar programma
   
 3. Awel, wat moet ik doen?”
  Door Awel

  “Awel, wat moet ik doen?” is één van de meest gestelde vragen aan de telefoon bij Awel. Daarom deed Awel een kwalitatieve gespreksanalyse van de drempels die jongeren ondervinden bij het omgaan met hun problemen. Tijdens de workshop worden tips meegegeven over de manier waarop de veerkracht van jongeren kan vergroot worden.

  terug naar programma
   
 4. NokNok: oppeppers voor een tienerhoofd
  Door VIGeZ (Vlaams Instituut voor Gezondheidspromotie en Ziektepreventie)

  Hoe is het gesteld met het mentale welbevinden van de jongere de dag van vandaag? En wat kunnen we doen om hierop in te zetten? In deze workshop kom je meer te weten over veerkracht en hoe deze te versterken. We gaan interactief aan de slag met NokNok, een methodiek om veerkracht bij de jongeren te bevorderen. Je kan tips en advies verwachten om nadien samen met de jongere te werken aan een beter sociaal-emotioneel welbevinden. En dat niet alleen in via het jeugdwerk, maar ook via het onderwijs.

  terug naar programma
'Veerkracht en het palliatieve palet als tools voor risicotaxatie bij jongeren/studenten'.
Dhr. Michaël Portzky: 
 
Steeds meer zien we zorgwekkende cijfers verschijnen over de gevolgen van stress, soms vertaald in burnoutcijfers, depressiecijfers, zelfmoordcijfers, absenteïsmecijfers, enz. Cijfers die in Nederland en Vlaanderen trouwens weer aan het stijgen zijn. Ook bij studenten en jongeren zien we de gevolgen van stress toenemen, en sinds de komst van semestriële examens zelfs nog iets meer dan in de tijd van de jaarexamens. Wat heeft er toch voor gezorgd dat ons van nature ooit positieve stresssysteem -dat ons geholpen heeft om het als soort te overleven- nu plots voor zulke nefaste gevolgen kan zorgen? Is iedereen even kwetsbaar? Wat is mentale veerkracht, en hoe helpt dit tegen stress? Wat kunnen we doen tegen de gevolgen van stress? Wat betekent stress nu werkelijk voor ons lichaam en geest? Hoe kunnen de Veerkrachtschaal en de Palliatieve Paletschaal gebruikt worden als tools bij risicotaxatie? En wat zijn de resultaten bij de eerste studie op 1000 studenten verpleegkunde omtrent de correlatie tussen veerkracht en de slaagcijfers? Een voordracht waardoor we hopelijk niet gestresseerd worden, en door de vele mediabomen het bos weer beginnen te zien.

terug naar programma
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Logo regio's in kaart

Postcode

 

Logo Antwerpen