Nieuwsbrief

Babbelmoment Gezond Wonen | Welzijnsschakels - De Springplank


Wat
Babbelmoment "Gezond Wonen" gebaseerd op Menukaart actieweek: actiefiche Babbelmoment Gezond Wonen

“We verdeelden de praatplaten ‘gezond binnen’ over verschillende tafels in de ontmoetingsruimte van onze werking. Dit trok de aandacht van de bezoekers, ze waren er nieuwsgierig naar. Als we de bezoekers kort uitlegden waarover dit ging, geraakten ze al snel in gesprek met elkaar of met een vrijwilliger. Hun concrete woonsituaties kwamen aan bod (‘dit is bij mij ook zo’, ‘zo was het waar ik vroeger woonde’, ‘dit pas ik zelf ook al toe’, …).

Als begeleider zijn de praatplaten vooral een handige en toegankelijke manier om bepaalde onderwerpen te bespreken. Het maakt de situatie direct concreet en het nodigt de ander uit om erover te vertellen."

Looptijd 1 à 2 uur
 
Waar Welzijnsschakels - De Springplank
 
Materialen ontleend/besteld bij Logo Brugge-Oostende vzw
 
Meer weten Wil je weten wat jij kan doen om met maatschappelijk kwetsbare groepen te werken aan een gezond binnenmilieu? Bekijk dan de nieuwe Actiefiche Kwetsbare Groepen
 

 

 

Logo regio's in kaart

Postcode

 

Logo Antwerpen