Nieuwsbrief

Draaiboek: Fit in joen ooft - inspiratiegids

‘Fit in joen ooft’ is een inspiratiegids die ondersteuning biedt aan kansarmenorganisaties en- groepen die rond geestelijke gezondheid willen werken. Het wil organisaties aanzetten om met deze specifieke doelgroep aan de slag te gaan om zich ‘fit in hun hoofd’ en ‘goed in hun vel’ te voelen. Om dit te bereiken willen we zoveel mogelijk organisaties motiveren om een activiteitenaanbod uit te werken.

De inspiratiegids ‘Fit in joen ooft’ bestaat uit een draaiboek en een suggestielijst. In het draaiboek staat beschreven hoe je als organisatie een project rond geestelijke gezondheid kan opzetten. De suggestielijst bevat een opsomming van mogelijke activiteiten die je kan organiseren, die vooral een bron van inspiratie wil betekenen en ideeën wil aanreiken om een divers activiteitenaanbod te kunnen samenstellen. Daarnaast bevat de inspiratiegids eveneens een oplijsting van diverse partners en diensten die van betekenis kunnen zijn bij het vormgeven van het project.

Waarvoor kan je de inspiratiegids gebruiken?

Kansengroepen krijgen vaker te maken met psychische problemen. ‘Fit in joen ooft’ wil organisaties aanzetten om een activiteitenaanbod uit te werken voor deze specifieke doelgroep. Daarmee hebben we tot doel kansarme mensen uit hun isolement te halen en hun sociaal netwerk uit te breiden. Het aanbieden van activiteiten aanzien we hierbij als een manier om bruggen te bouwen tussen de problemen waar deze doelgroep dagelijks voorstaat en het belang om geestelijk gezond te blijven.Voor wie?

Doelgroep: mensen in kansarmoede

Wie kan dit materiaal gebruiken?

Voor OCMW’s, kansarmenverenigingen, inloophuizen, welzijnsschakels en andere organisaties die mensen in kansarmoede bereiken.

Bestelinformatie

De inspiratiegids 'Fit in joen ooft' kan je onder de rubriek 'Bestanden' downloaden.

Meer weten?

geestelijkegezondheid@logobrugge-oostende.be of 050 32 62 94

← Vorige

Fit in je hoofd
 

Logo regio's in kaart

Postcode

 

Logo Antwerpen