Nieuwsbrief

Mammobox

Met de Mammobox leer je spelenderwijs over borstkanker en borstkankeropsporing. Het is een educatief spel dat je in een kleine groep speelt.
De Mammobox bestaat uit
 • een spelbord
 • spelkaarten met vragen, stellingen of opdrachten
 • De spelbegeleidster stelt het spelbord samen naargelang de interesse van de groep.

De thema's waaruit ze kiest, zijn

 • borstbewustzijn
 • borstkanker
 • borstkankerscreening
 • borsten
 • beha
 • screening (praktisch)
 • doe-vragen
 • vragen uit de Koran
De vragen en antwoorden van de Mammobox zijn vertaald in het Arabisch en het Turks.

Voor wie?

Voor een groep vrouwen, al dan niet uit de doelgroep van het bevolkingsonderzoek naar borstkanker (50 tot en met 69 jaar)

Wie kan met dit materiaal aan de slag? 

Gemeenten, OCMW’s, lokale dienstencentra, welzijnsorganisaties, verenigingen…

Waarom?

Niet elke vrouw gaat in op de uitnodiging om deel te nemen aan het bevolkingsonderzoek naar borstkanker. Sommigen zijn bang voor het onderzoek, anderen voor het resultaat. Voor sommige allochtone vrouwen zijn taal en cultuur een barrière. Dankzij de Mammobox kunnen deze vrouwen praten over drempels en bezorgdheden.

Gratis uitleen met waarborg: € 50.00

Bestanden

 

Logo regio's in kaart

Postcode

 

Logo Antwerpen