Nieuwsbrief

← Vorige

Ratatouille

Ratatouille combineert voorlichting over gezonde voeding en opvoeding. Het project steunt op vier belangrijke pijlers: ‘voeden is opvoeden’, ‘cultuurgevoelige (op)voedingsondersteuning’, ‘groepsgericht werken’ en ‘ervaringsgericht leren’. Het project Ratatouille bestaat uit 3 onderdelen: de 6delige vormingsreeks Ratatouille, een maandelijks terugkommoment ‘Ratatouille bis’ en infomomenten in het kader van gezondheidspromotie.

Voor wie?

Het project is gericht op ouderen en gezinnen met jonge kinderen van 0 tot 8 jaar.

Wie kan dit project organiseren?

Het project kan georganiseerd worden door het Logo of door een medewerker op lokaal niveau bijvoorbeeld een preventie – ambtenaar of sportambtenaar.

Waarom?

Het project is ontstaan in Brussel waar men ondervond dat er in heel veel gezinnen kinderen waren met overgewicht of obesitas en suikerziekte. Ratatouille probeert een antwoord te formuleren op hoe men gezinnen een gezonde levensstijl kan aanleren.

Het Logo zet je op weg

Het Logo biedt ondersteuning bij het project Ratatouille.

Praktisch

Als je het project Ratatouille wil organiseren, neem dan contact op met het Logo voor verdere informatie.

Meer weten of actie ondernemen?

voedingenbeweging@logobrugge-oostende.be of 050 32 72 95

 

Logo regio's in kaart

Postcode

 

Logo Antwerpen