Nieuwsbrief

Warme dagen: geslaagd voor de eerste test van jullie warmteplan?

De eerste écht warme dagen dit jaar leidden meteen tot de 1ste waarschuwingsfase voor het Vlaamse Warmteactieplan. Dit is misschien wel hét moment om een eerste balans op te maken van hoe jouw organisatie er mee is omgegaan?
 
Vergelijk jullie warmteplan met de inspirerende leidraden voor lokale besturen, kinderopvang, huisartsen, organisatoren sportevenementen,…
 
Bestel eventueel nog bijkomende materialen via www.warmedagen.be.
 
Wens je ondersteuning bij opmaak of bijsturing van jullie warmteplan, neem contact op met dieter.vanparys@logobrugge-oostende.be.
 
 

Logo regio's in kaart

Postcode

 

Logo Antwerpen