Nieuwsbrief

DVD Freedom Writers
Freedom writers is een Amerikaanse film over het werken met probleemjongeren.
Fit in je hoofd
‘Fit in joen ooft’ is een inspiratiegids die ondersteuning biedt aan kansarmenorganisaties en- groepen die rond geestelijke gezondheid willen werken.
 
Didactisch pakket omtrent het benoemen van de basisgevoelens
Werkmap rond verlies en rouw bij kinderen en jongeren.
DVD Dialoque avec mon jardinier
Franse film over het ontvluchten van de maatschappij en het zoeken van rust.
Actievlag om rookstop in de kijker te zetten op evenementen, beurzen, infodagen...
Actiebalie om rookstop in de kijker te zetten tijdens een evenement, beurs, infodag...
Tent
Campagnetent om rookstop onder de aandacht te brengen op evenementen, beurzen, in scholen, tijdens opendeurdagen, markten, festivals...
Informatieve folder over het wat en hoe van het bevolkingsonderzoek naar borstkanker
Test om het ijs te breken in contacten en gesprekken met rokers.
victor handpop
Een didactisch pakket om te werken rond het thema ‘pesten’.
gelukzak
Spel over de maakbaarheid van het leven.
contactdoos
De contactdoos zet jongeren en/of ouders aan om te communiceren over hun onderling contact.
Bruggen naar kwaliteit
Bruggen naar kwaliteit’ is een spel waarmee een organisatie zichzelf kritisch kan bekijken, zodat ze kan ontdekken waar goed gewerkt wordt, of waar verbeteringen mogelijk zijn.
babbelspel origineel
Babbelspel (Spel)
Het babbelspel geeft de spelers de kans om op een speelse wijze sociale en interpersoonlijke vaardigheden in te oefenen.

Pages

 

Logo regio's in kaart

Postcode

 

Logo Antwerpen