Nieuwsbrief

NokNok (Affiche)
Affiche ter promotie van de campagne NokNok voor meer veerkracht en geestelijke gezondheid bij jongeren.
Roll-up banner die het bevolkingsonderzoek naar dikkedarmkanker onder de aandacht brengt
Affiche die het bevolkingsonderzoek naar dikkedarmkanker onder de aandacht brengt
Roll-up banner die het bevolkingsonderzoek naar borstkanker onder de aandacht brengt
Affiche die het bevolkingsonderzoek naar borstkanker onder de aandacht brengt
Roll-up banner die het bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker onder de aandacht brengt
Affiche die het bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker onder de aandacht brengt
Informatieve folder over het wat en hoe van het bevolkingsonderzoek Dikkedarmkanker.
Informatieve folder over het wat en hoe van het bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker
Elektrokoffer (Koffer)
Je kan de kennis over gezondheid en milieu testen door op een speelse manier aan iedere vraag een antwoord te linken.
Elke banner belicht een thema gerelateerd aan gezondheid en milieu.
Twee banners, met toegankelijke visuele info en beperkte tekst, rond de thema’s ventileren & verluchten en vocht & schimmel.
Praatplaten Gezond Wonen (Educatief materiaal)
De praatplaten ‘Gezond Wonen’ vergelijken in een afbeelding enkele risicofactoren voor een gezond binnenmilieu met het goede voorbeeld.
De pancartes kunnen gebruikt worden om een bepaald thema binnen 'milieu en gezondheid' extra in de kijker te zetten.
Dit filmpje van de campagne van Kom Op Tegen Kanker moedigt ouders aan om niet binnen te roken.
 

Pages

 

Logo regio's in kaart

Postcode

 

Logo Antwerpen