Nieuwsbrief

Blik achter de schermen van de mammografische eenheid

Bezoek mammografische eenheid

Tijdens een bezoek aan de radiologische dienst maak je kennis met het borstonderzoek. Je krijgt er antwoord op je vragen, zorgen en twijfels. Zo weet je beter wat je wel en niet kan verwachten bij een mammografie.

De rondleiding gebeurt best door een vrouwelijke verpleegkundige of radiologe die ervaring heeft met mammografieën. Anekdotes, voorbeelden en getuigenissen creëren ruimte voor open gesprekken en interactie. Een bezoek aan de mammografische eenheid verplicht je niet om je er nadien te laten onderzoeken.

Voor wie?

Vrouwen van 50 tot en met 69 jaar

Wie kan het bezoek aan de eenheid organiseren?

Gemeenten, OCMW’s, lokale dienstencentra, huisartsen, welzijnsorganisaties, verenigingen…

Praktisch

  • De radioloog of een verpleegkundige geeft de rondleiding.
  • Voorzie voldoende tijd
  • Zorg voor voldoende en duidelijke communicatie.
  • Minimum aantal aanwezigen: 10
  • Kostprijs: gratis
  • Mag het wat meer zijn? Combineer het bezoek aan de mammografische eenheid met een groepsscreening.
    De geïnteresseerden schrijven zich in. Vrouwen die op dat moment in aanmerking komen voor een screeningsmammografie ontvangen een uitnodigingsbrief met de datum en het tijdstip wanneer ze verwacht worden voor het onderzoek. De deelneemsters gaan samen naar de mammografische eenheid en wachten op elkaar terwijl ze zich beurtelings laten onderzoeken.

Het Logo zet je op weg.

 Werk met inschrijvingen.Contacteer het Logo om een afspraak te maken in de mammografische eenheid en je te helpen bij de promotie.

Meer weten of actie ondernemen?

bevolkingsonderzoeken@logobrugge-oostende.be of 050 32 62 94

 
 

 

 

 

Logo regio's in kaart

Postcode

 

Logo Antwerpen