Nieuwsbrief

Over logo Brugge Oostende

Missie en visie

Missie

Het Logo gaat voor meer levenskwaliteit en gezonde levensjaren voor iedereen (Gezondheid Troef).

Visie

Het Logo is het regionaal aanspreekpunt en de partner om het Vlaamse beleid voor gezondheidsbevordering uit te voeren op regionaal niveau. Dit gebeurt in overleg en samenwerking met lokale besturen, de onderwijs-, de zorg- en de bedrijfssector.

Logo Brugge-Oostende streeft ernaar dat gezondheidsbevordering een actief onderdeel wordt van het beleid van de lokale organisaties om zo een gezonde leefomgeving te creëren waar leerlingen, burgers en werknemers kunnen kiezen voor gezondheid.

De organisatie

Logo staat voor LOkaal GezondheidsOverleg. Vlaanderen en Brussel tellen 15 Logo’s, waarbij Logo Brugge-Oostende de 2 Logo’s Brugge en Oostende aanstuurt.

7 thema’s vormen de kern van de werking:

Logo Brugge-Oostende vzw biedt informatie aan op maat van volgende sectoren:

Doe jij mee? Wil je mensen overtuigen van de vele voordelen van een fysiek actief leven en gezonde voedingsgewoonten? Ben je op zoek naar een goede strategie die het gebruik van tabak, alcohol of andere drugs ontmoedigt? Wil je mensen aanmoedigen om deel te nemen aan de bevolkingsonderzoeken die kanker preventief opsporen? Wil je het valrisico van oudere mensen aanpakken? Lig je wakker van het hoge aantal zelfdodingen en de bedreigingen van het milieu voor onze gezondheid? Ontdek onze dienstverlening of contacteer ons.

Meer weten over Logo Brugge-Oostende en de vijftien Vlaamse Logo's? Lees onze voorstellingsbrochure.

 

Preventieve gezondheidszorg in Vlaanderen: de spelers

De opdrachtgever: de Vlaamse overheid - Agentschap Zorg en Gezondheid

Zorg en Gezondheid is een agentschap van de Vlaamse overheid. Het agentschap reglementeert en ondersteunt een waaier aan zorg- en gezondheidsinitiatieven en neemt ook actie op het terrein bij bepaalde volksgezondheidsnoden zoals zuiver drinkwater, gezonde voeding, kanker en infectieziekten en van preventieve organisaties tot palliatieve zorginstellingen.
Het preventiedecreet vormt de wettelijke basis voor de werking van het Logo. Het Logo Besluit is een concretisering van dat decreet en regelt de erkenning, het werkgebied, de samenstelling, de opdrachten en de subsidiëring van de Logo’s.

Deskundigen: de partnerorganisaties

De partnerorganisaties hebben expertise op een of meerdere domeinen van de preventieve gezondheidszorg. De partners bieden betaalbare, wetenschappelijke, onderbouwde strategieën, methodieken en actie‐ en campagnemateriaal.

Regionale verspreiders: Logo’s

Vijftien Logo’s in Vlaanderen en Brussel verspreiden de strategieën, methodieken en materialen van de partnerorganisaties. Ze bieden de regionale organisaties hierbij informatie en advies op maat. De Logo's werken mee aan de realisatie van het preventieve gezondheidsbeleid en de Vlaamse gezondheidsdoelstellingen. Ze vormen ook een schakel in het Vlaams Medisch Milieukundig Netwerk. Lees meer over de dienstverlening van het Logo.

Uitvoerders: organisaties met terreinwerking

Organisaties met terreinwerking hebben specifieke opdrachten in het veldwerk binnen de preventieve gezondheidszorg. Ze doen daarvoor een beroep op de expertise van de partnerorganisaties. Op lokaal vlak werken de Logo's met hen samen waar dit relevant is.

 

 

 

 

Voorstelling Team


 

SECTOR LOKALE BESTUREN | ZORG&WELZIJN | VRIJE TIJD
Ben je een organisatie uit één van deze sectoren?
Dan kan je het Logo rechtstreeks aanspreken.

guido.poppelier@logobrugge-oostende.be
T 050 32 62 98
werkt op ma, di, woe, do, vr
     Lokale Besturen: algemeen

E michelle.desmet@logobrugge-oostende.be
T 050 32 72 96
werkt op di, do, vr
     Welzijn&Zorg: algemeen
     Lokale Besturen + Welzijn&Zorg: thema Ongevallenpreventie

Ingeborg.vandenbussche@logobrugge-oostende.be
T 050 32 72 95
werkt op ma, di, do, vr
     Vrije Tijd: algemeen
     Lokale Besturen + Welzijn&Zorg: thema Vaccinatie 

dieter2017-web.png

dieter.vanparys@logobrugge-oostende.be
T 050 32 72 94
werkt op di (vm), do (vm)
     Lokale Besturen + Welzijn&Zorg: thema Gezondheid&Milieu
 

E charlotte.pascal@logobrugge-oostende.be
T 050 32 62 95
werkt op ma (vm), di (vm-nm), wo (vm), do (vm)
     Lokale Besturen + Welzijn&Zorg: thema Voeding&Beweging
 

E joke.goethals@logobrugge-oostende.be
T 050 32 62 94
tijdelijk niet aanwezig
 

 

emma.delhaise@logobrugge-oostende.be
T 050 32 62 97
werkt op ma, di, woe, do, vr
     Lokale Besturen + Welzijn&Zorg: thema Geestelijke Gezondheid
     Project: Warme Stad

SECTOR ONDERWIJS | BEDRIJF | GEZINNEN 
Ben je een organisatie uit één van deze sectoren?
Dan kan je respectievelijk terecht bij het CLB en I/EDPBW. Zij kunnen op hun beurt het Logo aanspreken.

E lies.vanloo@logobrugge-oostende.be
T 050 32 62 96
werkt op ma, di, woe (vm), do, vr (vm)
lies.vanloo@logobrugge-oostende.be
     Onderwijs: algemeen
     Onderwijs en bedrijven: thema Geestelijke Gezondheid
 

E louise.vancollie@logobrugge-oostende.be
T 050 32 62 93
werkt op ma, di, woe, do, vr
     Bedrijven: algemeen
     Onderwijs en bedrijven: thema's Voeding&Beweging + Gezondheid&Milieu
 

MEDISCH MILIEUKUNDIGEN (MMK) 
Elke burger kan terecht bij de mmk voor
inhoudelijk advies, voorlichting, materialen en methodieken over de impact van de omgeving op je gezondheid.

dieter2017-web.png

E dieter.vanparys@logobrugge-oostende.be
T 050 32 72 94
werkt op di (vm), do (vm)
     Medisch Milieukundige - vragen&antwoorden
 

E stefanie.vanhoutte@logobrugge-oostende.be
T 050 32 72 94
werkt op vr (vm)
     Medisch Milieukundige - woningbezoeken
 

ONDERSTEUNING VAN HET TEAM 
Elke partner, klant of leverancier kan terecht bij één van deze medewerkers voor
informatie over het beleid, communicatie of administratie.

tine.verfaillie@logobrugge-oostende.be
T 050 32 72 97
werkt op ma, di, woe (vm), do, vr (vm)
     coördinatie van het team

jessie.priem@logobrugge-oostende.be
T 050 32 72 98
werkt op ma, di, woe, do, vr
     Communicatie + Doelgroepwerking (kwetsbare groepen)

Ingeborg.vandenbussche@logobrugge-oostende.be
T 050 32 72 95
werkt op ma, di, do, vr
      Administratie 

 

 

Logo regio's in kaart

Postcode

 

Logo Antwerpen