Nieuwsbrief

Over logo Brugge Oostende

Wat doet het Logo

Het Logo ondersteunt lokale organisaties* zodat zij bij hun publiek​ een gezonde leefstijl kunnen promoten. We gebruiken hiervoor methodieken en projecten die wetenschappelijk onderbouwd zijn.

We gaan samen voor:

  • meer mensen in beweging,
  • meer gezonde eetgewoontes,
  • meer veerkrachtige personen,
  • meer gevacineerden,
  • meer positieve invloed van milieu op onze gezondheid,
  • meer kankers voorkomen of vroegijdig opsporen,
  • minder valpartijen bij senioren,
  • minder rokers, drug- en alcoholgebruikers. 

Wil je meer weten? Lees de missie en visie van de Vlaamse Logo's.

*in de sectoren: lokale overheid, zorg- en welzijn, onderwijs, bedrijven.

De organisatie

Logo staat voor LOkaal GezondheidsOverleg. Vlaanderen en Brussel tellen 15 Logo’s, waarbij Logo Brugge-Oostende de 2 Logo’s Brugge en Oostende aanstuurt.

7 thema’s vormen de kern van de werking:

Logo Brugge-Oostende vzw biedt informatie aan op maat van volgende sectoren:

Doe jij mee? Wil je mensen overtuigen van de vele voordelen van een fysiek actief leven en gezonde voedingsgewoonten? Ben je op zoek naar een goede strategie die het gebruik van tabak, alcohol of andere drugs ontmoedigt? Wil je mensen aanmoedigen om deel te nemen aan de bevolkingsonderzoeken die kanker preventief opsporen? Wil je het valrisico van oudere mensen aanpakken? Lig je wakker van het hoge aantal zelfdodingen en de bedreigingen van het milieu voor onze gezondheid? Ontdek onze dienstverlening of contacteer ons.

Meer weten over Logo Brugge-Oostende en de vijftien Vlaamse Logo's? Lees onze voorstellingsbrochure.

 

Preventieve gezondheidszorg in Vlaanderen: de spelers

De opdrachtgever: de Vlaamse overheid - Agentschap Zorg en Gezondheid

Zorg en Gezondheid is een agentschap van de Vlaamse overheid. Het agentschap reglementeert en ondersteunt een waaier aan zorg- en gezondheidsinitiatieven en neemt ook actie op het terrein bij bepaalde volksgezondheidsnoden zoals zuiver drinkwater, gezonde voeding, kanker en infectieziekten en van preventieve organisaties tot palliatieve zorginstellingen.
Het preventiedecreet vormt de wettelijke basis voor de werking van het Logo. Het Logo Besluit is een concretisering van dat decreet en regelt de erkenning, het werkgebied, de samenstelling, de opdrachten en de subsidiëring van de Logo’s.

Deskundigen: de partnerorganisaties

De partnerorganisaties hebben expertise op een of meerdere domeinen van de preventieve gezondheidszorg. De partners bieden betaalbare, wetenschappelijke, onderbouwde strategieën, methodieken en actie‐ en campagnemateriaal.

Regionale verspreiders: Logo’s

Vijftien Logo’s in Vlaanderen en Brussel verspreiden de strategieën, methodieken en materialen van de partnerorganisaties. Ze bieden de regionale organisaties hierbij informatie en advies op maat. De Logo's werken mee aan de realisatie van het preventieve gezondheidsbeleid en de Vlaamse gezondheidsdoelstellingen. Ze vormen ook een schakel in het Vlaams Medisch Milieukundig Netwerk. Lees meer over de dienstverlening van het Logo.

Uitvoerders: organisaties met terreinwerking

Organisaties met terreinwerking hebben specifieke opdrachten in het veldwerk binnen de preventieve gezondheidszorg. Ze doen daarvoor een beroep op de expertise van de partnerorganisaties. Op lokaal vlak werken de Logo's met hen samen waar dit relevant is.

 

 

 

 

Team


 

SECTOR LOKALE BESTUREN | ZORG&WELZIJN | VRIJE TIJD
Ben je een organisatie uit één van deze sectoren?
Dan kan je het Logo rechtstreeks aanspreken.

guido.poppelier@logobrugge-oostende.be
T 050 32 62 98
werkt op ma, di, woe, do, vr
     Lokale Besturen: algemeen

E michelle.desmet@logobrugge-oostende.be
T 050 32 72 96
werkt op di, do, vr
     Welzijn&Zorg: algemeen
     Lokale Besturen + Welzijn&Zorg: thema Ongevallenpreventie

Ingeborg.vandenbussche@logobrugge-oostende.be
T 050 32 72 95
werkt op ma, di, do, vr
     Vrije Tijd: algemeen
     Lokale Besturen + Welzijn&Zorg: thema Vaccinatie 

dieter2017-web.png

dieter.vanparys@logobrugge-oostende.be
T 050 32 72 94
werkt op di, woe, do
     Lokale Besturen + Welzijn&Zorg: thema Gezondheid&Milieu
 

E charlotte.pascal@logobrugge-oostende.be
T 050 32 62 95
werkt op ma (vm), di (vm-nm), wo (vm), do (vm)
     Lokale Besturen + Welzijn&Zorg: thema Voeding&Beweging
 

E joke.goethals@logobrugge-oostende.be
T 050 32 62 94
werkt op ma, di, do, vr
     Lokale Besturen + Welzijn&Zorg: thema Geestelijke Gezondheid

SECTOR ONDERWIJS | BEDRIJF | GEZINNEN 
Ben je een organisatie uit één van deze sectoren?
Dan kan je respectievelijk terecht bij het CLB en I/EDPBW. Zij kunnen op hun beurt het Logo aanspreken.

E lies.vanloo@logobrugge-oostende.be
T 050 32 62 96
werkt op ma, di, woe (vm), do, vr (vm)
lies.vanloo@logobrugge-oostende.be
     Onderwijs: algemeen
     Onderwijs en bedrijven: thema Geestelijke Gezondheid
 

E louise.vancollie@logobrugge-oostende.be
T 050 32 62 93
werkt op ma, di, woe, do, vr
     Bedrijven: algemeen
     Onderwijs en bedrijven: thema's Voeding&Beweging + Gezondheid&Milieu
 

MEDISCH MILIEUKUNDIGEN (MMK) 
Elke burger kan terecht bij de mmk voor
inhoudelijk advies, voorlichting, materialen en methodieken over de impact van de omgeving op je gezondheid.

dieter2017-web.png

E dieter.vanparys@logobrugge-oostende.be
T 050 32 72 94
werkt op di, woe, do
     Medisch Milieukundige - vragen&antwoorden
 

E stefanie.vanhoutte@logobrugge-oostende.be
T 050 32 72 94
werkt op vr (vm)
     Medisch Milieukundige - woningbezoeken
 

ONDERSTEUNING VAN HET TEAM 
Elke partner, klant of leverancier kan terecht bij één van deze medewerkers voor
informatie over het beleid, communicatie of administratie.

tine.verfaillie@logobrugge-oostende.be
T 050 32 72 97
werkt op ma, di, woe (vm), do, vr (vm)
     coördinatie van het team

jessie.priem@logobrugge-oostende.be
T 050 32 72 98
werkt op ma, di, woe, do, vr
     Communicatie + Doelgroepwerking (kwetsbare groepen)

Ingeborg.vandenbussche@logobrugge-oostende.be
T 050 32 72 95
werkt op ma, di, do, vr
      Administratie 

 

Raad van Bestuur
Logo Brugge-Oostende is een vzw. Het bestuur bestaat uit een afvaardiging van de verschillende partners en ledenorganisaties uit de regio Brugge-Oostende. 
Het bestuur legt de grote beleidslijnen en strategische doelstellingen van de werking vast en nemen beslissingen betreffende het personeelsbeleid en het financieel beleid.
De leden van de raad van bestuur worden door de algemene vergadering voor 3 jaar benoemd. 
 
De bestuursploeg van Logo Brugge-Oostende 2019-2021 :
 

Annemie Zwaenepoel
West-Vlaamse apothekersvereniging
Voorzitter Raad van Bestuur Logo Brugge-Oostende

 

Guido Hoste
OCMW Veurne

Alice Traen
HABOvzw

Carlo Depreytere
CM Brugge

Christel De Sutter
IDPBW OCMW Brugge

Frank Schillewaert
CGG Noord-West Vlaanderen

Griet Sierens
IDEWE

Jean Vanhoornweder
Noord-West-Vlaamse kinékring

Katrien Vande Walle
OCMW Jabbeke

Kurt Vanden Bussche
Wit-Gele Kruis

Nancy Doyen
Mensura

Rita Dewulf
Stad Torhout

Stefaan Lambrecht
OCMW Brugge

 

 

 

 

Logo regio's in kaart

Postcode

 

Logo Antwerpen