Nieuwsbrief

Projecteer de digitale pancarte met het campagnebeeld op een scherm in het gemeentehuis, wachtzaal of apotheker.
infostand met daarop het algemene logo van het bevolkingsonderzoek
Bladwijzer borstkanker (Campagnemateriaal)
Op de bladwijzer lees je de basisinformatie over het bevolkingsonderzoek naar borstkanker.
Bladwijzer met basisinformatie over het bevolkingsonderzoek naar borstkanker
Deze artikels informeren de burger, patiënt of werknemer over mogelijke gezondheidsproblemen en tips om deze preventief aan te pakken.
 
Bladwijzer met basisinformatie over het bevolkingsonderzoek naar dikkedarmkanker
Bladwijzer met basisinformatie over het bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker
Filmpjes voor je website of tijdens een activiteit waarin het bevolkingsonderzoek naar dikkedarmkanker aan bod komt
 
Filmpjes voor je website of tijdens een activiteit waarin het bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker aan bod komt
 
Filmpjes voor je website of tijdens een activiteit waarin het bevolkingsonderzoek naar borstkanker aan bod komt
Informatieve folder over het wat en hoe van het bevolkingsonderzoek naar borstkanker
tentoonstelling Bustehouder
Tentoonstelling Bustehouder (Tentoonstelling)
A.d.h.v. 20 banners vertellen verschillende vrouwen elk hun verhaal over hun kijk op hun lichaam, vrouw-zijn, ouder worden, hun gezondheid, …
Folder met praktische informatie over het bevolkingsonderzoek naar borstkanker voor laaggeletterden en anderstaligen.
Roll-up banner die het bevolkingsonderzoek naar dikkedarmkanker onder de aandacht brengt
Affiche die het bevolkingsonderzoek naar dikkedarmkanker onder de aandacht brengt

Pages

 

Logo regio's in kaart

Postcode

 

Logo Antwerpen