Nieuwsbrief

← Vorige

Warme Steden

Vijf Vlaamse pilootsteden (Brugge, Gent, Turnhout, Leuven en Genk) zetten samen met lokale partners een integraal en evidence-based beleid op dat de geestelijke gezondheid bij (zeker ook maatschappelijk kwetsbare) kinderen en jongeren (tot 24 jaar) versterkt. Zo wordt de stad voor hen een ‘Warme Stad’.

Het consortium van partners: Fonds Ga voor Geluk, Lucas KU Leuven, VIGeZ en de Vlaamse Logo’s stuurt het project aan.

Hoewel het mentaal welbevinden van de jongste Vlaamse jongeren vrij goed is, zijn er een groot aantal risicofactoren voor geestelijke gezondheid. Inzetten op veerkracht en geestelijke gezondheidsbevordering (universele preventie) is absoluut noodzakelijk. Want onze jongeren zijn onze toekomst.

Voor wie?

Kinderen en jongeren tot 24 jaar

Wie kan de campagne opzetten?

Het pilootproject loopt tot 2019 in 5 Vlaamse steden. In West-Vlaanderen voert Stad Brugge (als 1 vande 5 centrumsteden) samen met Logo Brugge-Oostende en geëngageerde organisaties uit het werkveld dit project uit. 

In 2016 werkte Brugge samen met Logo Brugge-Oostende en heel wat geïnteresseerde partners een actieplan uit om het mentaal welbevinden bij kinderen en jongeren te versterken. Dit gebeurde op basis van o.a. een grootschalige behoeftebevraging, focusgroepen, en inventarisatie van reeds bestaande initiatieven. De komende twee jaar zullen alle betrokken partners enthousiast hun steentje bijdragen om dit actieplan te realiseren! Na evaluatie bekijken de partners hoe we dit pilootproject op Vlaams niveau kunnen organiseren.

Meer informatie

Voor meer informatie kan je terecht bij evelien.muylaert@logobrugge-oostende.be of op de website van Warme Steden

Andere projecten:

 

Logo regio's in kaart

Postcode

 

Logo Antwerpen