Nieuwsbrief

Bibliotheekactie

 bij het uitlenen van boeken over dit thema kan ook een informatieve folder of een flyer met geplande acties in de gemeente meegegeven wordenDe bibliotheek is nog steeds een vaak bezochte plaats en een belangrijke informatiebron in een gemeente. Vaak zetten bibliotheken gedurende een bepaalde periode boeken rond een thema in de kijker. Misschien een idee om dit ook rond de bevolkingsonderzoeken te doen? Het koppelen van een infostand hieraan maakt alles nog meer zichtbaar.

Voor wie?

  • vrouwen van 50 t.e.m. 69 jaar (bevolkingsonderzoek naar borstkanker)
  • vrouwen van 25 t.e.m. 64 jaar (bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker)
  • individuen van 56 t.e.m. 74 jaar (bevolkingsonderzoek naar dikkedarmkanker)

hun partners en andere geïnteresseerden bibliotheekbezoekers. 

Wie kan de actie organiseren?

Bibliotheken

Praktisch

  • Boeken rond gezondheid, kanker, gezonde voeding, beweging worden centraal gezet.
  • Een infostand rond een van de bevolkingsonderzoeken versterkt het geheel.
  • Deze stand kan opgefleurd worden met kunstwerken, posters, folders, foto’s en poëzie.

Het Logo zet je op weg

Om de infostand verder uit te werken kan je voor materiaal terecht bij het Logo

 

Meer info of actie ondernemen?
 

Logo regio's in kaart

Postcode

 

Logo Antwerpen